ศิลปะการพูดในที่ประชุม

posted on 08 Oct 2012 15:21 by mrmarkandtony

ศิลปะการพูดในที่ประชุม

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

www.drsuthichai.com

                การพูดในที่ประชุม มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการอยู่ร่วมกันในสังคม ยิ่งท่านใดที่มีตำแหน่งผู้บริหาร เป็นผู้นำ ก็ยิ่งจะต้องเข้าร่วมประชุมมากกว่าลูกน้องหรือผู้ตาม มารยาทการประชุมรวมทั้งการพูดในที่ประชุมจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน สำหรับมารยาทและการพูดในที่ประชุมที่ดีมีดังนี้

                1.เราควรจะเข้าร่วมประชุมให้ตรงเวลา  อีกทั้งประธานการประชุมก็ควรเปิดการประชุมในตรงเวลาด้วย สำหรับสังคมไทยมีปัญหามาก เพราะหลายแห่งเปิดประชุมช้ากว่ากำหนดการที่ได้ตั้งเอาไว้ เนื่องจากคนไทยเป็นจำนวนมากไม่ค่อยรักษาเวลา อีกทั้งยังเข้าร่วมประชุมช้า จึงทำให้เลิกประชุมช้ากว่ากำหนดการที่วางเอาไว้  ทำให้การประชุมในครั้งนั้นมีปัญหามากคือ เปิดประชุมช้า ปิดประชุมช้า

                2.ก่อนแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้ง ควรขออนุญาตประธานในที่ประชุม อาจยกมือก่อนแล้วจึงพูด แสดงความคิดเห็น อีกทั้งประธานในที่ประชุมควรบอกกฎกติกาก่อนเข้าร่วมประชุม เช่น ท่านสมาชิกท่านใด ต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณายกมือก่อนนะครับ

                3.ใช้ภาษา คำพูด น้ำเสียงที่สุภาพ ให้เกียรติต่อที่ประชุม ไม่ควรพูดจาก้าวร้าว ไม่ควรพูดเล่นจนเกินไป แต่อาจพูดสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายได้บ้าง

                4.ควรพูดให้สั้น กระชับ  ไม่เยิ่นเย้อ หลายท่านเวลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มักพูดจายาวจนเกินไป อีกทั้งยังพูดจาไม่รู้เรื่องจนผู้ฟังจับประเด็นไม่ได้ การพูดจายาวจนเกินไปอาจทำให้เสียเวลาและสมาชิกในที่ประชุมเกินการเบื่อหน่าย อีกทั้งการประชุมหลายแห่ง มักมีผู้ที่เสนอความคิดเห็นซ้ำๆ กัน บางคนยกมือพูดแสดงความคิดเห็นตั้ง 3-4 ครั้ง ดังนั้น ประธานในที่ประชุม ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกท่านอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นได้มีโอกาสได้พูดบ้าง

                5.ควรตั้งใจฟังการประชุม หลายๆคนมักเข้าใจผิดคิดว่า คนที่พูดในที่ประชุม เก่ง ไม่มีความจำเป็นจะต้องฟังการประชุมก็ได้ แต่ความจริงแล้ว คนที่แสดงความคิดเห็นหรือพูดจาในที่ประชุมเก่ง โดนใจผู้ฟัง มักเป็นนักฟังที่ดี เขาจะฟังการประชุม แล้วหัดจับประเด็นต่างๆ อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมักไม่พูดจาหรือแสดงความคิดเห็นซ้ำกับคนที่ได้พูดไปแล้ว เพราะถ้าหากเขาไม่ฟังการประชุม เขาอาจจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามเหมือนกับคนที่พูดไปแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่ศรัทธา อีกทั้งอาจถูกดูถูกเอาได้ง่ายๆ

                6.ต้องทำการบ้านมาก่อนประชุม คนที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้เก่ง มักเป็นคนที่มีข้อมูลมากกว่าคนอื่น อีกทั้งยังทำการบ้านมาเป็นอย่างดี เช่น การเอาข้อมูลการประชุมเก่าๆ มาดู , อีกทั้งการประชุมบางแห่งได้ส่งจดหมายและกำหนดการต่างๆไปให้อ่านก่อน เขาก็จะทำการบ้านในประเด็นต่างๆ วาระการประชุม

                7.เวลาลุกขึ้นออกไปทำธุระหรือกลับเข้ามานั่งประชุมต่อ ควรทำความเคารพประธานหรือที่ประชุม  อาจจะยืนโค้งสักเล็กน้อย

                สำหรับการพูดในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พูดควรทำการศึกษารูปแบบของการประชุมแบบต่างๆด้วย เช่น การสัมมนา  การอภิปราย  การบรรยาย การสมัชชา  สุนทรพจน์  เป็นต้น

                อีกทั้งการพูดจาในที่ประชุมที่ดี เราควรต้องทราบบทบาทของเราก่อนว่าเรามีบทบาทหรือทำหน้าที่อะไร เช่น เป็นประธาน เป็นสมาชิก  เพราะหากท่านเป็นประธานการพูดจาในที่ประชุมของท่านจะต้องมีลักษณะ การพูดที่เป็นการกำหนดแนวทางการประชุม กล่าวเปิด กล่าวปิดประชุม สร้างบรรยากาศที่ดี กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือ หากท่านเป็นสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านจะต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ อีกทั้งแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ที่ประชุม เป็นต้น

               

Comment

Comment:

Tweet

¡𤷤ꑤϤޤγɤƤޤǤ
http://www.playingcardsales.co.uk/SInform/0p4u4chaaf0.asp

#209 By http://www.playingcardsales.co.uk/SInform/0p4u4chaaf0.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-25 05:49

<a href="http://www.ikawa-town.com/c-10_11.html">Хեåȥ`</a>

#208 By http://www.metaldelirium.com/c-22_120.html (59.58.137.252|59.58.137.252) on 2014-10-29 16:02

<a href="http://www.theseusdm.com/c-57.html">å</a>

#207 By http://www.jk-prof.com/c-29 (117.26.201.197|117.26.201.197) on 2014-10-22 19:20

Very kind job, it's helpful.
http://someurl.in/iahkk5npgi2p

#206 By http://someurl.in/iahkk5npgi2p (222.76.72.234|222.76.72.234) on 2014-09-19 15:44

Nice job, it's helpful.
http://someurl.in/ml8di99nbedr

#205 By http://someurl.in/ml8di99nbedr (222.76.72.234|222.76.72.234) on 2014-09-19 13:49

Good job, very helpful.
http://someurl.in/zurbdkn7eyog

#204 By http://someurl.in/zurbdkn7eyog (222.76.72.234|222.76.72.234) on 2014-09-19 10:44

Nice contents, very helpful.
http://someurl.in/2ds2hl57xdmi

#203 By http://someurl.in/2ds2hl57xdmi (222.76.72.234|222.76.72.234) on 2014-09-18 19:49

Very kind job, it's helpful.
http://someurl.in/xxgl4zk57frh

#202 By http://someurl.in/xxgl4zk57frh (222.76.72.234|222.76.72.234) on 2014-09-18 18:50

<a href="http://www.hollyinvest.com/%E3%82%AE%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC-c-16_17_210.html">ե` `?٩`󥻥`</a>

#201 By http://www.vjelena.com/casio-%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%82%AA-c-58.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-09-18 00:01

Good article, very helpful.
http://someurl.in/zv6vra1gb9l8

#200 By http://someurl.in/zv6vra1gb9l8 (222.76.72.234|222.76.72.234) on 2014-09-17 18:05

Very kind job, very helpful.

#199 By http://someurl.in/zfy394cdncpn (222.76.72.74|222.76.72.74) on 2014-09-16 04:27

<a href="http://www.cockatoomusic.com/ktc-w360-ir-12sq-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81-w360-%E5%AE%9A%E7%95%AA%E4%BD%8E%E4%BE%A1-p-1638.html">KTC W360 IR 1/2SQ. ѥȥ W-360 ́</a>

#198 By http://www.nomoneydownprograms.com/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-c-194.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-05 05:20

<a href="http://www.psyccn.com/%E5%B1%B1%E5%96%84-yamazen-%E3%82%AD%E3%83 %A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82 %B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%83%E3 %83%97%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%B5%E3%83%B3%E3 %82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%89-3%E4%BA%BA%E7%94%A8-obt6suv-br-%E3%83 %96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3 %83%83%E3%83%97%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81 %E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%88-p-2502.html">ɽ YAMAZEN ѩ`쥯 `ȥåץ󥿥å󥷥` 3 OBT-6SUV BR ֥饦 ݥåץåץƥ ө`ƥ 󥿥åƥ դ褱 ãI</a>

#197 By http://www.djcashdropthetrack.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-03 20:04

Very kind job, so helpful.

#196 By http://someurl.in/bw7iziw4hrnf (61.154.15.60|61.154.15.60) on 2014-08-31 09:57

Good article, very helpful.

#195 By http://someurl.in/vhpcpuhk4mok (61.154.15.60|61.154.15.60) on 2014-08-31 09:33

Very kind job, so helpful.

#194 By http://someurl.in/z1fxl6d9nh8v (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-31 07:51

Nice job, so helpful.

#193 By http://someurl.in/jvuz25go3ojc (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-31 07:19

Good article, very helpful.

#192 By http://someurl.in/6iild79w0fmk (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-31 06:58

Nice job, very helpful.

#191 By http://someurl.in/bh4ubf2czd74 (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-31 06:37

Good article, very helpful.

#190 By http://someurl.in/7bo6x0vifdbs (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-31 05:49

Good job, so helpful.

#189 By http://someurl.in/e3xll9ztob5g (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-31 02:01

Very kind contents, very helpful.

#188 By http://someurl.in/kxqsjh4ey3ac (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-31 01:09

Good contents, very helpful.

#187 By http://someurl.in/yk0ogwiezk63 (61.154.16.166|61.154.16.166) on 2014-08-30 21:45

Very kind contents, so helpful.
http://someurl.in/14n6z4v3ggqx

#186 By http://someurl.in/14n6z4v3ggqx (67.43.37.4|218.66.62.254, 67.43.37.4) on 2014-08-30 18:22

<a href="http://www.livingdreamsracing.com/%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%86-lacoste-c-245.html">饳 Cut Sewn</a>

#185 By http://www.chtouragarden.com/%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%B3-swan-c-256.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-21 23:07

My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on many of the subjects you write concerning here. Again, awesome weblog!
http://www.shoessaleme.com/

#184 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-11 20:51

oҕʤǤYgܥvBƤȤƤĤʤ󤭤եǤϤʤǤ餹٤Ƥԥͥ ͥФԔNӤӤi߿mʴҙνUYǤϤʤä饤ǥ ܥɴѧvBƤֲΤۤ 1 Ĥˡ¤ˮؤä˽MǤ뤷ȡä褦Ȥ˼ʤ
http://www.dh-academy.eu/photose/casio/index.html

#183 By http://www.dh-academy.eu/photose/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-07 10:06

<a href="http://www.morganlorenzo.com/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E5%99%A8-%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E3%81%B5%E3%82%8D%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E5%99%A8-c-19.html">ʯͽo ʯͤդo ʯͤդ</a>

#182 By http://www.1mlmwebhosting.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-279.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-06 08:12

<a hrefs="http://www.lustbang.com/">http://www.lustbang.com/</a>

#181 By http://www.cm688.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-02 21:12

<a href="http://www.senshin-karate.com/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-c-7.html">`ҩ``` ٽdI</a>

#180 By http://www.nyplpostcard.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-02 00:36

hi
that's good posting.
http://103.xyz168.net

#179 By http://103.xyz168.net (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-07-27 17:02

hello
that's nice posting.
http://103.xyz168.info

#178 By http://103.xyz168.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-07-20 14:41

<a href="http://www.worldalcoholic.com/%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%81-gucci-c-54.html">GUCCI 󥰥</a>

#177 By http://www.modelsuperportal.net/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-07-06 12:12

<a href="http://www.stefanlander.com/%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4-c-429.html">ȥ饵ǥ ͥ</a>

#176 By http://www.stefanlander.com/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2-c-265.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-01 18:23

<a href="http://www.dehuaky.com/">ե`</a>

#175 By http://www.alkiswissies.com/%E6%A4%85%E5%AD%90-c-115.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-01 11:44

<a href="http://www.caabwp.com/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84-c-419.html">ӥͥ`</a>

#174 By http://www.uthookup.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-01 08:48

hello
it's nice posting.
http://xyzܛwaoվ.dbt.xyz

#173 By http://xyzܛwaoվ.dbt.xyz (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-06-30 11:05

Is that true? Ill spread this information. Anyway, nice posting.
http://xyzܛwaoվ.xyzdvd.net

#172 By http://xyzܛwaoվ.xyzdvd.net (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-06-30 04:04

<a href="http://www.sanatevi.net/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%83%8F%E8%A1%8C-%E3%83%98%E3%83%9B-c-200_203.html">PORTER ٥å</a>

#171 By http://www.nstreetcafe.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-28 16:46

<a href="http://www.allenetiquette.com/-ꥢ-lollia-c-29_57_228.html">ꥢ LOLLIA</a>

#170 By http://www.pet-breeds.com/-c-158_160.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-25 11:38

<a href="http://www.cdromaccess.com/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%80-prada-c-623.html">http://www.cdromaccess.com/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%80-prada-c-623.html</a>

#169 By http://www.wurzer-graz.com/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9F-kanmi-c-149.html (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-24 18:57

<a href="http://www.cshecheng.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-156.html"> ѥ۩`륺</a>

#168 By http://www.lionseyeandtissuebank.com/-c-95_96.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-24 16:08

<a href="http://www.safemedix.com/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-c-76_77.html">ɥɥåЩ` ֥쥹å</a>

#167 By http://www.ddautotransport.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-23 05:49

ݸ<a href="http://blog.sina.com.cn/raoxianji09">ݺ</a>

#163 By (14.218.218.123|14.218.218.123) on 2014-06-18 07:57

<a href="http://mcmonline.watchjpstore.com">MCM Хå </a>I` http://mcmonline.watchjpstore.com
http://buyhandbag.drtiagreenberg.com/toryburch/

#162 By http://buyhandbag.drtiagreenberg.com/toryburch/ (120.43.25.72|120.43.25.72) on 2014-04-24 08:22

<a href="http://www.pennatcs.com/ugg-饷å-ȩ`-c-103">ugg饷åȩ`֩`</a> ˚ITEMhttp://www.pennatcs.com/ugg-饷å-ȩ`-c-103

#161 By 󥯥` (27.159.212.92) on 2013-11-15 10:28

????????<a href="http://www.eurolot2012.com/???-???-c-86.html">??? ??? ??????</a> http://www.eurolot2012.com/???-???-c-86.html

#160 By ?????? ??? (192.95.29.38) on 2013-11-15 07:26