ศิลปะการพูดในที่ประชุม

posted on 08 Oct 2012 15:21 by mrmarkandtony

ศิลปะการพูดในที่ประชุม

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

www.drsuthichai.com

                การพูดในที่ประชุม มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการอยู่ร่วมกันในสังคม ยิ่งท่านใดที่มีตำแหน่งผู้บริหาร เป็นผู้นำ ก็ยิ่งจะต้องเข้าร่วมประชุมมากกว่าลูกน้องหรือผู้ตาม มารยาทการประชุมรวมทั้งการพูดในที่ประชุมจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน สำหรับมารยาทและการพูดในที่ประชุมที่ดีมีดังนี้

                1.เราควรจะเข้าร่วมประชุมให้ตรงเวลา  อีกทั้งประธานการประชุมก็ควรเปิดการประชุมในตรงเวลาด้วย สำหรับสังคมไทยมีปัญหามาก เพราะหลายแห่งเปิดประชุมช้ากว่ากำหนดการที่ได้ตั้งเอาไว้ เนื่องจากคนไทยเป็นจำนวนมากไม่ค่อยรักษาเวลา อีกทั้งยังเข้าร่วมประชุมช้า จึงทำให้เลิกประชุมช้ากว่ากำหนดการที่วางเอาไว้  ทำให้การประชุมในครั้งนั้นมีปัญหามากคือ เปิดประชุมช้า ปิดประชุมช้า

                2.ก่อนแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้ง ควรขออนุญาตประธานในที่ประชุม อาจยกมือก่อนแล้วจึงพูด แสดงความคิดเห็น อีกทั้งประธานในที่ประชุมควรบอกกฎกติกาก่อนเข้าร่วมประชุม เช่น ท่านสมาชิกท่านใด ต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณายกมือก่อนนะครับ

                3.ใช้ภาษา คำพูด น้ำเสียงที่สุภาพ ให้เกียรติต่อที่ประชุม ไม่ควรพูดจาก้าวร้าว ไม่ควรพูดเล่นจนเกินไป แต่อาจพูดสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายได้บ้าง

                4.ควรพูดให้สั้น กระชับ  ไม่เยิ่นเย้อ หลายท่านเวลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มักพูดจายาวจนเกินไป อีกทั้งยังพูดจาไม่รู้เรื่องจนผู้ฟังจับประเด็นไม่ได้ การพูดจายาวจนเกินไปอาจทำให้เสียเวลาและสมาชิกในที่ประชุมเกินการเบื่อหน่าย อีกทั้งการประชุมหลายแห่ง มักมีผู้ที่เสนอความคิดเห็นซ้ำๆ กัน บางคนยกมือพูดแสดงความคิดเห็นตั้ง 3-4 ครั้ง ดังนั้น ประธานในที่ประชุม ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกท่านอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นได้มีโอกาสได้พูดบ้าง

                5.ควรตั้งใจฟังการประชุม หลายๆคนมักเข้าใจผิดคิดว่า คนที่พูดในที่ประชุม เก่ง ไม่มีความจำเป็นจะต้องฟังการประชุมก็ได้ แต่ความจริงแล้ว คนที่แสดงความคิดเห็นหรือพูดจาในที่ประชุมเก่ง โดนใจผู้ฟัง มักเป็นนักฟังที่ดี เขาจะฟังการประชุม แล้วหัดจับประเด็นต่างๆ อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมักไม่พูดจาหรือแสดงความคิดเห็นซ้ำกับคนที่ได้พูดไปแล้ว เพราะถ้าหากเขาไม่ฟังการประชุม เขาอาจจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามเหมือนกับคนที่พูดไปแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่ศรัทธา อีกทั้งอาจถูกดูถูกเอาได้ง่ายๆ

                6.ต้องทำการบ้านมาก่อนประชุม คนที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้เก่ง มักเป็นคนที่มีข้อมูลมากกว่าคนอื่น อีกทั้งยังทำการบ้านมาเป็นอย่างดี เช่น การเอาข้อมูลการประชุมเก่าๆ มาดู , อีกทั้งการประชุมบางแห่งได้ส่งจดหมายและกำหนดการต่างๆไปให้อ่านก่อน เขาก็จะทำการบ้านในประเด็นต่างๆ วาระการประชุม

                7.เวลาลุกขึ้นออกไปทำธุระหรือกลับเข้ามานั่งประชุมต่อ ควรทำความเคารพประธานหรือที่ประชุม  อาจจะยืนโค้งสักเล็กน้อย

                สำหรับการพูดในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พูดควรทำการศึกษารูปแบบของการประชุมแบบต่างๆด้วย เช่น การสัมมนา  การอภิปราย  การบรรยาย การสมัชชา  สุนทรพจน์  เป็นต้น

                อีกทั้งการพูดจาในที่ประชุมที่ดี เราควรต้องทราบบทบาทของเราก่อนว่าเรามีบทบาทหรือทำหน้าที่อะไร เช่น เป็นประธาน เป็นสมาชิก  เพราะหากท่านเป็นประธานการพูดจาในที่ประชุมของท่านจะต้องมีลักษณะ การพูดที่เป็นการกำหนดแนวทางการประชุม กล่าวเปิด กล่าวปิดประชุม สร้างบรรยากาศที่ดี กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือ หากท่านเป็นสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านจะต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ อีกทั้งแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ที่ประชุม เป็นต้น

               

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

RPMkwQ <a href="http://mjcurjinkhbn.com/">mjcurjinkhbn</a>, sfmqnnhurhlf, [link=http://iaoadsxenued.com/]iaoadsxenued[/link], http://viqrrzlozxnv.com/

#1 By kNmoGoyVfIcqLlzrpn (103.7.57.18|5.135.179.227) on 2013-02-13 05:56

accutane pills online http://www.isotretinoinhealthonline.com accutane online sale

#2 By rIWAANZNzhkpQuITBnD (103.7.57.18|94.23.195.192) on 2013-03-07 10:32

which determines the nature connected with

#3 By nike free 3 (103.7.57.18|46.105.52.121) on 2013-06-10 20:51

I appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Awesome. sac louis vuitton pas cher http://sac-louisvuitton-pas-cher.blogspot.com/

#4 By sac louis vuitton pas cher (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 08:32

index.php?/user/

#5 By lunette ray ban (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 18:24

<a href="http://www.yq2L8Wg74D5652R2MRloOt.com/" title="itmgyEcZ">itmgyEcZ</a>
itmgyEcZ
itmgyEcZ http://www.yq2L8Wg74D5652R2MRloOt.com/

#6 By itmgyEcZ (103.7.57.18|113.161.74.220) on 2013-07-05 19:30

Hi there, I have surely got to state, I love your internet site. The colours, the structure, the overall design, all of them proceed properly together. Anyway, that's all I really needed to declare.

#7 By EgWqaRUBzkBuRl (198.27.82.165) on 2013-07-31 05:54

I certainly wish As i hadn't looked at this when i really require one at present!

#8 By ralph lauren outlet (117.26.119.105) on 2013-09-03 23:34

kdhlvetyp http://www.gioy5v9434ex2974es617v1f8wg2le3as.org/
<a href="http://www.gioy5v9434ex2974es617v1f8wg2le3as.org/">akdhlvetyp</a>
ukdhlvetyp

#9 By kdhlvetyp (1.62.125.50) on 2013-09-03 23:43

hank you so substantially for the purpose of this distinct page; this is actually the kind of thing which will keep me personally on track through out my afternoon. I have ended up searching about intended for your blog right after I heard about all of them from a colleague in addition to was basically thrilled as i found the software after searching for awhile. Being a avid doodlekit, Im just happy to check out many others having initivative together with increasing the city. I just wanted to review to exhibit a approval to your blog as it is rather interesting, several bloggers are not authorization they ought to have. Most probably Cover be back and definately will send some of my own friends.

#10 By 󥯥` n (120.33.217.183) on 2013-09-07 15:50

<a href="http://nikeairrelentless.hanoa.jp/">ʥ Air Relentless</a> ڎIhttp://nikeairrelentless.hanoa.jp/

#11 By 󥯥`뼤 (110.89.26.243) on 2013-10-24 05:26

Its about time I piped in although this was a pretty cool belief for.
??? ?? http://www.myindyareahome.com/

#12 By ??? ?? (208.177.76.15) on 2013-10-31 02:11

Many thanks pertaining to spreading this kind of superb subject material on your website. I came across it on google. I may check to come back when you post more aricles.
????????????? ?? http://www.livedojo.com/

#13 By ????????????? ?? (208.177.76.15) on 2013-11-01 07:46

<a href="http://www.carbonpurging.com/">North Face locations</a>

#14 By canada goose mens vest (23.228.242.115) on 2013-11-01 12:20

<a href="http://www.edwinedwards.net/michael-kors-amangasett-straw-large-black-tote-p-1369.html">michael kors amangasett straw large black tote</a>

#15 By Michael Kors Case (23.228.242.115) on 2013-11-03 10:54

<a href="http://www.dudleyit.com/gucci-for-women-womens-gucci-sunglasses-c-86_90.html">http://www.dudleyit.com/gucci-for-women-womens-gucci-sunglasses-c-86_90.html</a>

#16 By Black Friday Michael Kors 2013 Sale (23.228.242.115) on 2013-11-03 11:45

<a href="http://www.triangleriver.com/coach-poppy-bags-c-19.html">http://www.triangleriver.com/coach-poppy-bags-c-19.html</a>
http://www.lonewolfoutfitting.com/http://www.lonewolfoutfitting.com/

#18 By Beats By Dre Cyber Monday 2013 Sale (23.228.242.115) on 2013-11-03 13:05

<a href="http://www.chakratr.com/">2013 Louis Vuitton Cyber Monday Deals</a>

#19 By michael kors crossbody (23.228.242.115) on 2013-11-05 05:50

<a href="http://www.twhonline.com/">UGG Black Friday sale 2013</a>

#20 By Tiffany Cyber Monday Sale (23.228.242.115) on 2013-11-05 05:51

world of warcraft Incredibly pleasant Really Stylish

#21 By world of warcraft (108.171.255.43) on 2013-11-06 03:41

<a href="http://hiperdirectorio.com/fashion/minnetonka-moccasin/">ߥͥȥ å˚</a> ȡhttp://hiperdirectorio.com/fashion/minnetonka-moccasin/

#22 By ե` ݥ (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:08

<a href="http://americanbikernews.com/dickiesshirt.html">ǥå` </a> http://americanbikernews.com/dickiesshirt.html 饤ͨ؜

#23 By ȥե`R (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:09

<a href="http://cedartownweddings.com/tomsladies.html">ȥॹ ѥ</a> http://cedartownweddings.com/tomsladies.html ͨ؜

#24 By ߥ˚ (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:09

<a href="http://hiperdirectorio.com/fashion/boot-classic/">UGG ֩` ȥå n</a> ɥ`http://hiperdirectorio.com/fashion/boot-classic/

#25 By ޥ륳` ؔƷ (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:09

˚ݤ<a href="http://meihinnet.jp/michaelkorsbagjp.html">ޥ륳` rӋ˚</a> http://meihinnet.jp/michaelkorsbagjp.html

#26 By ե` ݥ ǥ` (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:09

<a href="http://calhounweddings.com/downjacket.html">`Х å˚</a> ¤Ťhttp://calhounweddings.com/downjacket.html

#27 By UGG ֩` 2013 (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:22

<a href="http://trulyunbeleivable.com/fashion/loewe-sunglass/"> ؔ </a> ˚ݶhttp://trulyunbeleivable.com/fashion/loewe-sunglass/

#28 By Хå (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:22

~һ<a href="http://cedartownweddings.com/speedmaster.html"></a> http://cedartownweddings.com/speedmaster.html

#29 By ޥ륳` ؔ (120.33.220.3) on 2013-11-06 23:23

<a href="http://meihinnet.jp/michaelkorsbagjp.html">??????? ??????</a> ?????!http://meihinnet.jp/michaelkorsbagjp.html

#30 By ??? ?? ??? (198.20.170.26) on 2013-11-07 01:00

?????????!<a href="http://cedartownweddings.com/watchsale.html">nixon ????</a> ?????????http://cedartownweddings.com/watchsale.html

#31 By ????? ???? ??? (198.20.170.26) on 2013-11-07 01:00

?????<a href="http://hiperdirectorio.com/fashion/boot-short/">UGG ??? ??? 2013</a> http://hiperdirectorio.com/fashion/boot-short/

#32 By ?????? ????? (198.20.170.26) on 2013-11-07 01:00

<a href="http://cakewalktraining.com/downvest.html">?????? ??</a> ???SALE??http://cakewalktraining.com/downvest.html

#33 By ???????&???? ????? T????? (198.20.170.26) on 2013-11-07 01:00

<a href="http://trulyunbeleivable.com/fashion/louisvuitton-sale/">?????? ??</a> ???http://trulyunbeleivable.com/fashion/louisvuitton-sale/

#34 By nixon ???? (198.20.170.26) on 2013-11-07 01:00

<a href="http://trulyunbeleivable.com/fashion/loewe-sunglass/">??? ?? ??</a> ????????!http://trulyunbeleivable.com/fashion/loewe-sunglass/

#35 By MBT ? ?? (198.20.170.26) on 2013-11-07 01:00

?????<a href="http://parturipalvelut.com/gaga-mens.html">????????</a> http://parturipalvelut.com/gaga-mens.html

#36 By ??????? ?? (198.20.170.26) on 2013-11-07 01:01

Ʒ|һ<a href="http://cakewalktraining.com/downvest.html">ǥ٥ƥ n</a> http://cakewalktraining.com/downvest.html

#37 By `Х 501 (120.33.220.3) on 2013-11-07 08:32

http://hiperdirectorio.com/fashion/minnetonka-moccasin/ <a href="http://hiperdirectorio.com/fashion/minnetonka-moccasin/">ߥͥȥ ֩` </a> ڴƤ

#38 By ǥå` å (120.33.220.3) on 2013-11-07 09:29

2013ǥ<a href="http://hiperdirectorio.com/fashion/boot-short/">UGG ֩` ҎƷ 2013</a> http://hiperdirectorio.com/fashion/boot-short/

#39 By ᥬ rӋ ǥ` (120.33.220.3) on 2013-11-07 09:29

<a href="http://queromudarpraglobo.com/tumiwalletshop.html">ȥؔ</a> äߗhttp://queromudarpraglobo.com/tumiwalletshop.html

#40 By ʥ` ٥ (120.33.220.3) on 2013-11-07 09:36

Ʒ|<a href="http://yuridiagaxiola.org/item/katespade/wallet/">ȥک` ؔ 2013</a> http://yuridiagaxiola.org/item/katespade/wallet/

#41 By ֥륬 rӋ ǥ` ˚ (120.33.220.3) on 2013-11-07 09:37

<a href="http://meihinnet.jp/michaelkorsjapan.html">ޥ륳` rӋ˚</a> ƷһEhttp://meihinnet.jp/michaelkorsjapan.html

#42 By `Х 513 (120.33.220.3) on 2013-11-07 09:37

֥<a href="http://cooperstownway.com/monclershop.html">󥯥` ˚</a> http://cooperstownway.com/monclershop.html

#43 By ե` ݥ (120.33.220.3) on 2013-11-07 09:37

<a href="http://www.mdavidct.com/michael-kors-bedford-astor-c-110.html">http://www.mdavidct.com/michael-kors-bedford-astor-c-110.html</a>

#44 By michael kors satchel bags (23.228.242.115) on 2013-11-07 10:39

<a href="http://www.shalincraft.com/">2013 Louis Vuitton Black Friday Deals</a>

#45 By Uggs Cyber Monday 2013 (23.228.242.115) on 2013-11-07 10:49

<a href="http://www.marinamaass.com/moncler-donna-giacche-moncler-gene-c-116_190_173.html">moncler gene</a>

#46 By bambino moncler giacche (23.228.242.115) on 2013-11-07 10:53

My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
mulberry somerset tote http://trin.lightmaker.co.uk/images/mulberry/index.asp?id=72

#47 By mulberry somerset tote (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:16

Its actually a cool and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
mulberry bayswater http://enrolment.hillingdon.gov.uk/images/mulberry/index.asp?id=33

#48 By mulberry bayswater (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:16

Hi there, I found your website by way of Google even as looking for a comparable matter, your web site got here up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
mulberry laptop bag http://enrolment.hillingdon.gov.uk/images/mulberry/index.asp?id=43

#49 By mulberry laptop bag (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:17

Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include approximately all important infos. Id like to peer more posts like this .
mulberry wallpaper http://enrolment.hillingdon.gov.uk/images/mulberry/index.asp?id=96

#50 By mulberry wallpaper (63.141.253.242) on 2013-11-07 15:17